Профил "Музика"

Важни дати

 • 26- 27.05.2022 г. - Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.
 • Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите - изтегли тук
 • 22.06.2022 г. - Изпит за проверка на способностите по музика за приемане на ученици в VIII клас
 • График на дейностите по приемане на учениците в VIII клас - изтегли тук.

Балообразуване за класиране

 • точките от НВО по български език и литература;
 • точките от НВО по математика;
 • удвоените точки от изпита за проверка на способностите по музика;
 • оценката по музика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

Профилиращи предмети

 • Музика
 • Информационни технологии
 • Трети профилиращ предмет –  задължителен (определя се на училищно ниво, по избор на учениците)
 • Четвърти профилиращ предмет – незадължителен (определя се на училищно ниво, по избор на учениците)

График за консултации и подготовка

за полагане на изпит за проверка на способностите по музика.
Консултациите се провеждат от Стефан Печикамъков - учител по музика в СУ "Вичо Грънчаров" на посочените дати от 15:00 до 16:00 ч. в кабинет 412:

 • 18.04.2022 г.
 • 19.04.2022 г.
 • 26.04.2022 г.
 • 03.05.2022 г.
 • 09.05.2022 г.
 • 10.05.2022 г.
 • 16.05.2022 г.
 • 23.05.2022 г.
 • 30.05.2022 г.
 • 06.06.2022 г.

Възможности за продължаване на образованието

Зрелостниците получават стабилна основа в училище и могат да продължат образованието си в едни от най-търсените на пазара на труда и най-скъпо платени съвременни специалности във висшите учебни заведения в страната и чужбина: „Педагогика на обучението по музика”, “Артмениджмънт”, „Изпълнителско изкуство“, „Композиция“, „Медийно музикално редакторство“, „Музикално-сценична режисура“, „Музикотерапия“, „Тонрежисура“, „PR на арт организации“ и много други.

Възможности за реализация

Музиката е най-универсалния език на човечеството.
Завършилите профил „Музика” имат възможност да се реализират в следните професии: музикален изпълнител, музикален продуцент, музикален педагог, композитор, диригент, ръководител на музикални състави, тонрежисьор, звукоинженер, музикотерапевт, артмениджър и много други.

ДОКУМЕНТИ, ЗАПОВЕДИ

 • Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас - изтегли тук
 • Заповед за организация и дейности по проверка на способности - изтегли тук
 • Заповед за организация и провеждане на НВО VII клас - изтегли тук
 • Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика - изтегли тук
© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search