Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Важни дати

 • График на дейностите по приемане на учениците в VIII клас - изтегли тук.

Балообразуване за класиране

 • удвоените точки от НВО по български език и литература;
 • удвоените точки от НВО по математика;
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
 • оценката по английски език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

Профилиращи предмети

 • Информатика
 • Информационни технологии
 • Трети профилиращ предмет –  задължителен (определя се на училищно ниво, по избор на учениците)
 • Четвърти профилиращ предмет – незадължителен (определя се на училищно ниво, по избор на учениците)

Възможности за продължаване на образованието

Зрелостниците получават стабилна основа в училище и могат да продължат образованието си в едни от най-търсените на пазара на труда и най-скъпо платени съвременни специалности във висшите учебни заведения в страната и чужбина: „Софтуерно инженерство”, „Приложна информатика и уеб дизайн”, „Бизнес информационни технологии”, „Интегрирани компютърни системи и комплекси”, "Мултимедийни технологии и уеб дизайн”, “Информационно брокерство и дигитални медии” и много други.

Възможности за реализация

Учениците на СУ ”Вичо Грънчаров”, обучавани в профил “Софтуерни и хардуерни науки”, имат реален шанс за успешна реализация. Нуждата на България и Европа от специалисти в областта на информационните технологии и компютърните науки е много голяма.
Завършилите профила могат да се реализират в сферата на IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб технологии, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво.

ДОКУМЕНТИ, ЗАПОВЕДИ

 • Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас - изтегли тук
 • Заповед за организация и провеждане на НВО VII клас - изтегли тук
© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search