Олимпиади

 • Заповед за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023 – 2024 година № РД 09-2049 / 28.08.2023 г. - изтегли тук.
 • Заповед за изменение на заповед за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023 – 2024 година № РД 09-3142 / 13.10.2023 г. - изтегли тук.
 • Приложение 1 към заповед № РД 09-2784 / 29.10.2019 г. Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България - изтегли тук.
 • График за провеждане на общински кръг на олимпиадите и националните състезания за учебната 2023-2024 година в СУ „Вичо Грънчаров“  № РД09-126/13.10.2023 г.- изтегли тук;
 • Декларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада / състезание - изтегли тук
 • Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител, участник в олимпиада / състезание - изтегли тук

Български език и литература

1. Общински кръг 04.01.2024 г.

2. Областен кръг

 • училище координатор: ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново
 • училище домакин: ОУ "Иван Вазов", гр. Горна Оряховица
 • дата: 24.02.2024 г., 9:00
 • Организация за провеждане - изтегли тук

 

Информационни технологии

1. Общински кръг 13.12.2023 г.

2. Областен кръг

 • училище координатор: ПМГ "В. Друмев", В. Търново
 • дата: 29.02.2024 г. и 01.03.2024 г.
 • Организация за провеждане - изтегли тук.
 • График за защита на проектите - изтегли тук.

География и икономика

 

1. Общински кръг 10.01.2024

2. Областен кръг

 • училище координатор: СУ "Вела Благоева", В. Търново
 • дата: 17.02.2024 г., 14:00
 • Организация за провеждане - изтегли тук.

Химия и опазване на околната среда

 1. Общински кръг 19.01.2024

2. Областен кръг

 • училище координатор: СУ „Георги Измирлиев“,  гр. Горна Оряховица
 • дата: 10.02.2024 г. от 14:00 часа
 • Организация за провеждане - изтегли тук.

Математика

1. Общински кръг 09.12.2023 г., 9:00 ч.

2. Областен кръг

 • училище координатор: ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново
 • училище домакин: СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица
 • дата: 11.02.2024 г., 9:00
 • Организация за провеждане - изтегли тук.

История и цивилизации

1. Общински кръг 10.01.2024

2. Областен кръг

 • училище координатор: СУ "Емилиян Станев" В. Търново
 • дата: 25.02.2024 г., 9:00
 • Oрганизация за провеждане - изтегли тук

Биология и здравно образование

1. Общински кръг 22.01.2024

2. Областен кръг

 • училище координатор: ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търново
 • училище домакин: СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица
 • дата: 17.02.2024 г., 9:00
 • Организация за провеждане - изтегли тук.

Философия

1. Общински кръг 16.01.2024

2. Областен кръг

 • училище координатор: ПГЕ "А. С. Попов" В. Търново
 • дата: 10.02.2024 г., 9:00
 • Организация за провеждане - изтегли тук.

 

Английски език

1. Общински кръг 11.01.2024

2. Областен кръг

 • училище координатор: ПГЕ "А. С. Попов" В. Търново

 • дата: 18.02.2024 г., 9:00
 • Организация за провеждане - изтегли тук

Физика и астрономия

1. Общински кръг  12.01.2024

2. Областен кръг

 • Физика
 • училище координатор: ОУ "Св. Патриарх Евтимий", В. Търново
 • дата: 18.02.2024 г., 14:00
 • Организация за провеждане - изтегли тук.

Национална олимпиада "Знам и мога"

1. Общински кръг  20.01.2024

2. Областен кръг

 • училище координатор: ОУ "Христо Ботев", В. Търново
 • дата: 24.02.2024 г., 9:00
 • Организация за провеждане - изтегли тук.

 

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search