Национални и международни състезания

 • Заповед за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите състезания през учебната 2023 – 2024 година № РД 09-2049 / 28.08.2023 г. - изтегли тук.
 • Заповед за изменение на заповед за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023 – 2024 година № РД 09-3142 / 13.10.2023 г. - изтегли тук.
 • Приложение 1 към заповед № РД 09-2784 / 29.10.2019 г. Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България - изтегли тук.
 • График за провеждане на общински кръг на олимпиадите и националните състезания за учебната 2023-2024 година в СУ „Вичо Грънчаров“  № РД09-126/13.10.2023 г.- изтегли тук;
 • Декларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада / състезание - изтегли тук
 • Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител, участник в олимпиада / състезание - изтегли тук

Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“

Регламент за организиране и провеждане - изтегли тук

Декларация за информираност и съгласие - изтегли тук

Декларация за информираност и съгласие
на участник (навършил 16 годишна възраст) - изтегли тук

Възрастови групи: IV, V, VI, VII и X клас

1. Общински кръг 17.02.2024

2. Областен кръг

 • дата: 23.03.2024 г., 09:00 ч.
  място: СУ "Вичо Грънчаров", град Горна Оряховица
 • Протокол с резултати- изтегли тук.

3. Национален кръг

 • дата: 01.06 - 03.06.2024 г.,
  място: гр. Бургас
 • състезателен ден: 2.06.2024, 9:00 ч.
 • Протокол с резултати- изтегли тук

Компютърно Моделиране

Регламент за организиране и провеждане - изтегли тук

Възрастови групи: IV, V, VI, VII и X клас

1. Общински кръг 29.11.2023

2. Областен кръг

 • дата: 17.02.2024 г., начало: 10:30 часа;
 • място: СУ "Максим Райкович", гр. Лясковец
 • Организация за провеждане - изтегли тук.
 • Протокол с резултати- изтегли тук.

3. Национален кръг

 • дата: 22.03 - 24.03.2024 г.;
  място: гр. Шумен
 • Протокол с резултати- изтегли тук

Математическо състезание за IV клас "Математика за всеки"

Регламент за организиране и провеждане - изтегли тук

Възрастови групи: IV клас

1. Общински кръг 08.06.2024

 • Протокол с резултати- изтегли тук.
 • Протокол с допуснати до областен кръг - изтегли тук.

2. Областен кръг

 • дата: място: ОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Велико Търново
 • Протокол с резултати- изтегли тук.

3. Национален кръг

 • дата: място:
 • Протокол с резултати- изтегли тук

"Ключът към музиката"

Регламент за организиране и провеждане - изтегли тук

Възрастови групи: IV, V, VI, VII и X клас

1. Общински кръг 19.01.2024

 • Протокол с резултати IV клас - изтегли тук
 • Протокол с резултати V клас - изтегли тук
 • Протокол с резултати VI клас - изтегли тук.
 • Протокол с допуснати до областен кръг - изтегли тук.

2. Областен кръг

 • дата: 16.02.2024 г. от 10:00 часа; място: СУ "Емилиян Станев", град Велико Търново
 • Организация за провеждане - изтегли тук.
 • Протокол с резултати- изтегли тук.

3. Национален кръг

 • дата: 22.03-24.03.2024
 • място: гр. Пловдив
 • Протокол с резултати- изтегли тук

Национално математическо състезание "Европейско кенгуру"

Регламент за организиране и провеждане - изтегли тук

Възрастови групи: IV, V, VI, VII и X клас

 • Дата: 21.03.2024
 • Начало: 12:00
 • Място: СУ "Вичо Грънчаров", гр. Горна Оряховица
 • Училище координатор: ОУ „Петко Рачев Славейков“, Велико Търново
 • Протокол с резултати- изтегли тук.

Национално състезание по спелуване на английски език Spelling Bee

Регламент за организиране и провеждане - изтегли тук

Възрастови групи: IV, V, VI, VII и X клас

Регистрационен период: 2-20.10.2023 г.

1. Общински кръг

2. Областен кръг

 • Spelling Bee: дата:  14-17.03.2024 г, онлайн, 23.03 2024 г., място: ...
 • Spelling Bee Junior: дата: 24.03.2024 г., място: ...
 • Протокол с резултати- изтегли тук.

3. Национален кръг

 • Spelling Bee: дата: 20.04.2024 г., място: гр. София
 • Spelling Bee Junior: дата: 21.04.2024 г., място: ...
 • Протокол с резултати- изтегли тук

Пролетно математическо състезание за IV клас

Регламент за организиране и провеждане - изтегли тук

Информация - изтегли тук

Възрастови групи: IV клас

 • Дата: 30.03.2024
 • Начало: 9:00
 • място: ОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Велико Търново
 • Протокол с резултати- изтегли тук.

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

1. Общински кръг  16.10.2023

2. Областен кръг

 • дата: до 04.11.2023

 • Протокол с резултати и допуснати до областен кръг - изтегли тук.

3. Национален кръг

 • дата: 25.11 - 26.11.2023 г., място: гр. Хасково

 • Протокол с резултати и допуснати до областен кръг - изтегли тук.

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search