Клуб БЧК

Български младежки чеврвен кръст

Информация

 Добре дошли в нашия клуб!

 

Задачите в БМЧК при СУ „Вичо Грънчаров“ са свързани с обучение и практически занимания по оказване на първа долекарска помощ.

Дейностите в Български Младежки Червен Кръст целят да въведат децата в  сферата на оказването на първа долекарска помощ и да разширят техните умения и компетентности.

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search