Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

  • ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - изтегли тук.
  • Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози в тази посока и информационни дейности с цел превенция - изтегли тук.
  • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 до № 10. СХЕМА. Система за прилагане на Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества - изтегли тук.
  • ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Декларация за конфиденциалност - изтегли тук.
  • ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Декларация за информирано съгласие - изтегли тук.
  • Приложение 13. Структури, функционални задължения на институциите, които имат задължения в областта на превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества, в конкретика на подрастващите. Нормативна база. - изтегли тук.
  • Материали, изпратени от институциите, страни по темата за превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества - изтегли тук.
© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search