Самостоятелна форма на обучение

  • График за консултации по предмети - изтегли тук.
  • График за провеждане на редовна изпитна сесия "Януари 2024" и "Март 2024"  - изтегли тук.
  • Форми на обучение на ученици в СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” - изтегли тук.
  • Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на изпити на ученици в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение - изтегли тук.

Конспекти за изпити по класове и предмети

I КЛАС

II КЛАС

XI КЛАС, профил "Софтуерни и хардуерни науки"

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search