Закон за достъп до обществена информация

1. Правила за предоставяне на обществена информация - изтегли тук.

  • Правомощия на директора на СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ - изтегли тук.
  • Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация - изтегли тук.
  • Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация - изтегли тук.
  • Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - изтегли тук.
  • Решение за предоставяне за достъп до обществена информация - изтегли тук.
  • Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация - изтегли тук.
  • Искане за предоставяне на за достъп до обществена информация за повторно ползване - изтегли тук.
  • Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация - изтегли тук.
  • Нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация - изтегли тук.
© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search