ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 • Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища - изтегли тук.
 • Заявление за записване - изтегли тук.

ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА

 • Признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - изтегли тук.

ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

 •  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - изтегли тук.
 • Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - изтегли тук.

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ, УДОСТОВЕРЕНИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА

 • Издаване на диплома за средно образование - изтегли тук.
 • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование - изтегли тук.
 • Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование - изтегли тук.
 • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование - изтегли тук.

 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ

 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - изтегли тук.
 • Заявление за издаване на дубликат - изтегли тук.

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - изтегли тук.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ - изтегли тук.
 • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите - изтегли тук.

 

 

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search