Профил "Изобразително изкуство"

Важни дати

 • 21 – 31 май 2024 г. - Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.
 • 24 юни 2024 г. - Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство за приемане на ученици в VIII клас.
 • График на дейностите по приемане на учениците в VIII клас - изтегли тук.

Балообразуване за класиране

 • точките от НВО по български език и литература;
 • точките от НВО по математика;
 • удвоените точки от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство;
 • оценката по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки;
 • оценката по компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки.

Профилиращи предмети

 • Изобразително изкуство
 • Информационни технологии
 • Трети профилиращ предмет –  задължителен (определя се на училищно ниво, по избор на учениците)
 • Четвърти профилиращ предмет – незадължителен (определя се на училищно ниво, по избор на учениците)

График за консултации и подготовка

за полагане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.
Консултациите се провеждат от Валентина Маринова и Надежда Георгиева - учители по изобразително изкуство в СУ "Вичо Грънчаров" на посочените дати от 14:30 до 15:30 ч. в кабинет 411;

 • 09.04.2024 г.
 • 11.04.2024 г.
 • 16.04.2024 г.
 • 18.04.2024 г.
 • 23.04.2024 г.
 • 25.04.2024 г.
 • 14.05.2024 г.
 • 16.05.2024 г.
 • 21.05.2024 г.
 • 23.05.2024 г.
 • 04.06.2024 г.
 • 06.06.2024 г.

Възможности за продължаване на образованието

Зрелостниците получават стабилна основа в училище и могат да продължат образованието си в едни от най-търсените на пазара на труда и най-скъпо платени съвременни специалности във висшите учебни заведения в страната и чужбина: Изящни изкуства, 3D дизайн и триизмерна графика, Графичен дизайн и визуални комуникации, Дизайн на стъклото, Анимация, Архитектура и много други.

Възможности за реализация

Завършилите профил “Изобразително изкуство” могат да се реализират в сферата на изкуствата като свободни творци или графични дизайнери в сферата на рекламата, на културните институции.
Талантът си нашите възпитаници могат да реализират и в много други сфери, в които се изисква художествено мислене и естетика, като архитектура, интериорен дизайн, сценография, анимация, моден дизайн, дентална естетика, визуални изкуства, web дизайн и т.н.
Светът винаги е имал нужда от смели творчески личности, които да претворяват визуалната култура на човечеството и го водят напред.

ДОКУМЕНТИ, ЗАПОВЕДИ

 • Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас - изтегли тук
 • Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите
 • Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 г.- изтегли тук
 • Заповед за организация и провеждане на НВО VII клас - изтегли тук
 • Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство -изтегли тук
© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search