Прием I клас

Обучение, съобразено с нуждите на всяко дете

Приятната училищна атмосфера, добре оборудваните и цветни кабинети, екипната работа на учители и специалисти с подкрепящи функции, осигуряват равен достъп до образование на всички ученици и гарантират качествен образователeн процес.

Създаден е екип от специалисти за подкрепа на личностното развитие:

Ресурсен учител – подпомага обучението на ученици със специални образователни потребности, адаптира учебното съдържание и избира подходящи методи на преподаване, съобразени с индивидуалните възможности на всяко дете.

Логопед – терапевтира нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения, нарушенията в гълтането (дисфагия) и разработва методи за преодоляването им. Консултира, обследва, диагностицира и изработва индивидуален план за терапия на комуникативни нарушения.

Психoлог – подпомага познавателното развитие, подкрепя подобряването на социалните умения и емоционалната интелигентност. Работи за превенция на агресивното и рисковото поведение.

Педагогически съветник – индивидуално консултира ученици, съдейства за справяне с конфликтни ситуации, кариерно ориентиране. Организира инициативи, дискусии, групови и индивидуални работи.

Специализирани Софтуерни продукти

Използването на образователни софтуерни продукти,  в съчетание с традиционните методи осигурява по-добро разбиране и усвояване на учебното съдържание, подпомага творческото развитие на учениците и ги превръща в активни участници в образователния процес.


http://www.nimero.com/info

 „Енвижън” е интуитивна и лесна за възприемане от децата система, която развива мисленето и вниманието.  Създава умения за работа в екип и толерантност. Огромно удоволствие е за децата да работят и с Envision Play (за телефони и таблети).


http://www.jumpido.com/bg

Учене чрез игра! Образователен софтуер, Jumpido е насочен към деца с различно ниво на знания по математика.


https://www.youtube.com/watch?v=SKl5aCoG-nw

Интерактивен под – модерен образователен инструмент, който обединява учене и забавление. Развива качествата бързина, наблюдателност, съобразителност. Всяка игра лесно се адаптира към учебния план.


https://www.youtube.com/watch?v=2YPo1mzDRek

Роботът Photon може да се използва на всяко ниво на образование, от детската градина до XII клас. С него могат да се изучават планетите и слънчевата система, животни, геометрични фигури и други.
Photon е чудесен и за провеждане на игри, насочени към учебния план. Страхотен инструмент за начално ниво за най-младите програмисти. Създава умения за програмиране на код, подреждане кодови блокове и анимации, текст, истории, музика и други.

Лятна занималня

Безгрижни игри на село, аромат на прясно окосена трева и сено, простор, свобода, творчество, приятели, пакости, игра на дама, криеница или ластик…
Екипът на СУ “Вичо Грънчаров” е убеден, че децата и днес могат да преживеят едно такова незабравимо лято и да съхранят също толкова мили спомени, каквито родителите им пазят от своето детство.
Затова училището отваря врати за лятна занималня за деца от предучилищна група до IV клас от 1-ви юни до 31-ви юли всяка учебна година. Грижим се за децата през дългите летни дни. Занималнята е насочена и към увеличаване на готовността на децата при постъпване в първи клас. С тях работи екип от педагогически специалисти за повишаване на училищната им грамотност. Има разнообразие от дейности за развитие на детската емоционална интелигентност, любознателност и таланти:

 • Четене и развлекателни занимания по български език и математика, преглед на задължителната учебна литература за предстоящата учебна година.
 • Художествено творческа дейност - рисуване с темперни и водни бои, пастели, моливи и флумастери; работа с пластилин, хартия и картон; работа по проекти, съобразени с възрастовите особености и интереси на малките ученици.
 • Спортни занимания - игри на открито, състезания и забавление.
 • Градски екскурзии и посещения на музеи - Нека децата опознаят историята и настоящето на нашия град.
 • Време, прекарано сред природата – разходки до прекрасните паркове на град Горна Оряховица.
 • Откриване и развитие на нови интереси и таланти.

Целодневна организация

Следобедните занимания за учениците от нашето училище предлагат качествено образование с интерактивни методи и индивидуален подход, с грижа и обич към всяко дете. Учениците имат възможността да спортуват и да участват в занимателни игри, чрeз които да се разтоварват и разнообразяват след учебните часове.
Грижата за децата, за тяхното възпитание и изграждане на положително отношение към ученето се осъществява в спокойна и продуктивна атмосфера от екип от педагогически специалисти. Те формират у учениците навици за самостоятелно учене, стимулират любознателността и стремежа към знание и толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.
Екип от учители се грижи за отдиха на учениците, учебната подготовка за следващия ден и повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.
Училището разполага с модерно обзаведена игротека, в която учениците имат възможност да развиват социалните си умения чрез използване на подходяща художествена литература, образователни, занимателни и спортни игри. В игротеката децата могат да създават творби, да разгръщат своята инициативност и въображение, да израстват като достойни граждани.

Допълнителни занимания

Училище, в което детският талант се среща с професионализма на нашите преподаватели!

Допълнителни занимания по изобразително изкуство: стимулират въображението и присъщата за децата изобретателност и креативност. Учениците овладяват различни техники и практики на рисуване, най-общи познания за света на изкуството.

Допълнителни занимания по музика: възможност за пълноценно развитие на децата, създават умения за сценична изява. В групите по музика децата се обучават  да свирят на народни инструменти; народно, поп и джаз пеене /индивидуално обучение и сформиране на вокални състави/.

Здравословна кухня

Здравословното хранене е ключ към добро здраве и успех в училище. Здравословно е разнообразното, балансирано и редовно хранене.

СУ "Вичо Грънчаров" осигурява съвременна визия за пълноценно и здравословно хранене и отдих.

Екип от професионалисти приготвя на място в училищния стол тристепенно меню. За приготвяне на ястията се използват подбрани продукти и био млечни продукти. Менюто, грамажът и съставът на предлаганите храни са съобразени с действащите национални нормативни актове за организирано хранене на децата в ученическа възраст и утвърдения от МЗ "Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети".

 

ДОКУМЕНТИ, ЗАПОВЕДИ

 • Правила и календарен график за прием в първи клас за учебната 2024/2025 г. - изтегли тук.
 • Заповед училищен план прием за учебната 2024/2025 г. - изтегли тук
 • Уважаеми родители,
  Системата за прием в първи клас е активна, но затворена за подаване на заявления!
  Системата ще бъде отворена за подаване на заявления от 10,00 ч. на 08.05.2024 г., съгласно календарния график.
  Може да заредите от следния адрес: - https://schoolgo.uslugi.io/
  *За да започнете регистрация на заявлението използвайте бутон Регистрация. Ако браузърът Ви предупреди, че връзката е неповерителна, отговорете "продължавам, въпреки това". 

Кой ще се грижи за нашите деца?

Вероника Божкова - начален учител

Емилия Димитрова - начален учител

Ралица Бабакова - начален учител

 

начален учител
Вероника Божкова - начален учител

Така изглеждат нашите спомени

Оставащо време до края на кампанията за записване в първи клас

Начало: 8 май 2024 година

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search