НП "Заедно в изкуствата и спорта"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.
Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.
Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Във връзка с кандидатстване  по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица

Обявява

сформиране на групи/отбори за реализиране на дейностите

за учебната 2024/2025 година

модули

направление

категория

Подкатегория/

Описание на групата

възрастова група

брой групи

ръководител

Модул I изкуства

музикално изкуство

Инструментални групи/оркестри

Инструментална група за народна музика

VIII-XII клас

1

Външен специалист

Музикален педагог

театрално, филмово и фотографско изкуство

Театрално изкуство

Театрална група

VIII-X клас

1

Външен специалист

Актьорско майсторство/режисура

изобразително изкуство

приложни изкуства

Група по керамика

V-VII клас

1

Външен специалист/ педагог в областта на изобразителното изкуство или учител по изобразително изкуство

Модул II

спорт

колективни спортове

волейбол

Отбор по волейбол -юноши

VIII-X клас

1

Външен специалист

Треньор по волейбол или учител по физическо възпитание и спорт

Заявления за ръководители на сформираните групи се приемат в СУ „Вичо Грънчаров“.

За повече информация - на място в училището или на GSM номер 0879535781.

 

Обявява

сформиране на групи/отбори за реализиране на дейностите

за учебната 2023/2024 година

Заявления за ръководители на сформираните групи се приемат в СУ „Вичо Грънчаров“.

модули

направление

категория

Описание на групата

възрастова група

брой групи

ръководител

Модул I изкуства

музикално изкуство

Инструментални групи/оркестри

Инструментална група за народна музика

VIII-XII клас

1

Външен специалист

Музикален педагог

изобразително изкуство

приложни изкуства

Група по керамика

V-VII клас

1

Външен специалист/педагог в областта на изобразителното изкуство

Модул II

спорт

колективни спортове

волейбол

Отбор по волейбол -момичета

V-VII клас

1

Външен специалист

Треньор по волейбол или учител по физическо възпитание и спорт

волейбол

Отбор по волейбол -девойки

VIII-X клас

1

Външен специалист

Треньор по волейбол или учител по физическо възпитание и спорт

 


Обявява

сформиране на групи/отбори за реализране на дейностите

за учебната 2022/2023 година

Заявления за ръководители на сформираните групи се приемат в СУ „Вичо Грънчаров“.

модули

направление

категория

Описание на групата

възрастова група

брой групи

ръководител

Модул I изкуства

музикално изкуство

вокална група

Вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен

I-IV клас

1

Външен специалист

Вокален педагог/Музикален педагог

танцово изкуство

характерни и народни танци

Група за стилизирани сценични форми на танци на народите

V-VII клас

1

Външен специалист

Балетна педагогика/ хореография

Модул II

спорт

колективни спортове

волейбол

Отбор по волейбол -момичета

V-VII клас

1

Външен специалист

Треньор по волейбол или учител по физическо възпитание и спорт

 

 

 

Свържете се с нас

5100 Горна Оряховица, България
ул. "Цар Освободител" 6

  • dummy+359 618 6 04 59

  • dummy+359 879 535 781

  • dummy

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search