НВО IV, VII, X клас. ДЗИ XII клас

IV КЛАС

Национално външно оценяване IV клас

Учебна 2023/2024 година

 • Модел на НВО за IV клас
  • Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2023-2024 година - изтегли тук
  • Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2023-2024 година - изтегли тук
 • Тестове и верни отговори от НВО за IV клас по години - виж тук
 • Скала за оценяване - виж тук

Учебна 2022/2023 година

Средни резултати БЕЛ, Математика на НВО 4. клас 2022/2023 година - изтегли тук

Десислава Бочукова от IV „а“ на СУ „Вичо Грънчаров“ с класен Даниела Велчева е постигнала максималните 100 точки в изпитит по Математика на НВО

 

VII КЛАС

Национално външно оценяване VII клас

Учебна 2023/2024 година

 • Модел на НВО за VII клас през учебната 2023-2024 година
 • Тестове и верни отговори от НВО за VII клас по години - виж тук

Учебна 2022/2023 година

Запознаване с оценените писмени работи от национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, по математика и по чужд език на учениците в VII клас може да се извърши в периода от 29.06.2023 г. до 03.07.2023 г. включително от 8:30 до 17:30 часа в Регионално управление на образованието – Велико Търново в стая № 3, ул. „Арх. Георги Козаров“ № 1.
Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език се извършва в присъствие на член на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи на НВО чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:
- ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
- сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 

X КЛАС

Национално външно оценяване X клас

Учебна 2023/2024 година

 • Модели на НВО в X клас за учебната 2023/2024 година
  • Модел на НВО по български език и литература в X клас - изтегли тук
  • Модел на НВО по математика в X клас - изтегли тук
  • Модел на НВО по чужд език в X клас - изтегли тук
  • Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас - изтегли тук

Учебна 2022/2023 година

Запознаване на учениците с индивидуалната им работа може да се извърши в сградата на Регионално управление на образованието – Велико Търново от 8,30 до 17,30 часа в стая №12, по график както следва:
- по български език и литература /БЕЛ/ и по математика на 29 - 30 юни и 03 юли 2023 г.;
- по чужд език - на 29 юни 2023 г.;
- по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности/част 2 - на 30 юни 2023 г..
2. Запознаването с изпитната работа на ученик става в присъствието на председателя/ заместник-председателя на съответната регионална комисия за проверка и оценка на изпитните работи /РКПОИР/ и/или член на същата комисия и на родител/настойник на ученика, след представяне на служебна бележка за явяването на НВО или документ за самоличност.
3. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от Национално външно оценяване в Х клас по БЕЛ, по математика, по чужд език и по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности/част 2 става чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:
а) ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
б) сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

XII КЛАС

Държавни зрелостни изпити

 Учебна 2023/2024 година

 

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search