Бюджет

Бюджет 2024

З А П О В Е Д начален бюджет 2024

Отчет за касово изпълнение първо тримесечиe 2024

Отчет за касово изпълнение второ тримесечиe 2024

Отчет за касово изпълнение трето тримесечиe 2024

Отчет за касово изпълнение четвърто тримесечиe 2024

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search